موقعیت کویر بافق یا در انجیر در شهر بافق که در قسمت جنوب شرقی استان یزد قرار دارد می باشد. شهر بافق خود نیز از مناطق کویری میباشد که دارای تمدن و میراث فرهنگی خاص می باشد. کویر بافق که به آن کویر درانجیر نیزگفته می شود در قسمت شمالی […]

کـویـر ریـگ زریـن در مـحدوده استان یزد و شهر اردکان قرار دارد. این کویر از جمله متاطقی مـی بـاشـدکه دارای یک کمپ کویری  اسـت کـهاین موضوع در جذب علاقه مندان وگردشگران تاثیر بسزایی دارد. ریـگ زریـن بــه کـویـر مـغـسـتـان نـیـزمعروف میباشد که علت آن نزدیکیایــن کــویــر بـــه روســـتـــایـــی بــه نــاممغستان […]

کـویـر ریـگ زریـن در مـحدوده استان یزد و شهر اردکان قرار دارد. این کویر از جمله متاطقی مـی بـاشـدکه دارای یک کمپ کویری  اسـت کـهاین موضوع در جذب علاقه مندان وگردشگران تاثیر بسزایی دارد. ریـگ زریـن بــه کـویـر مـغـسـتـان نـیـزمعروف میباشد که علت آن نزدیکیایــن کــویــر بـــه روســـتـــایـــی بــه نــاممغستان […]

کویر زردگاه که در نزدیکی طبس از شـهـرسـتـانهـای خـراسـان جـنـوبـی قـراردارد از مــعـدود مـنـاطـق کـویـری ایـراناسـت کـه دارای ویـژگی های روستاییمـی بــاشــد هــرچــنــد کـــه جــمــعــیــتروستـایـی آن به دلـیـل نبود آب کافیو هـمـچـنـیـن کـوچ، به شـدت کـاهـشپیدا کرده است و تقریبا خـالـی از ســکــنــه شده است. پوشش گیاهی زردگاه این منطقه […]

کویر مرنجاب از جمله مناطق کویری استان اصفهان میباشد و دریاچه نمک مسیله در شمال آن قرار دارد.این منطقه که در آران و بیدگل ار توابع کاشان قرار گرفته است در واقع یکی از مهمترین مناطق کویری برای علاقه مندان میباشد  به طوری که یکی مرنجاب یکی از قطبهای اصلی […]

نویسنده

tourism94.ir

ما مجموعه ایی از افراد دانشگاهی با تحصیلات مرتبط با صنعت توریسم میباشم که برای اموزش و اطلاع رسانی گرد هم آمده ایم. باشد که بتوانیم سهم کوچکی در افزایش و بهبود آگاهی در این صنعت داشته باشیم

دسترسی های سریع