آذربایجان غربی

پارک
پارک(ارومیه)
هتل باری ارومیه
گردشگری(دنیز) باری(ارومیه)
جهانگردی
جهانگردی (ارومیه)
هتل ساحل ارومیه
ساحل(ارومیه)
آریا
آریا(ارومیه)
هتل مروارید ارومیه
مروارید(ارومیه)
هتل زمرد خوی
زمرد(خوی)
ثمین
ثمین(خوی)
شهریار
شهریار(ماکو)
هتل برنجیان میاندوآب
برنجیان(میاندوآب)

دیگر هتلها:

نامعنوانمکاننامعنوانمکان
 تاراهتلمهاباد مهمانسرای جهانگردی خویمهمانپذیرخوی
 پارک ارومیه///ارومیه هتل جهانگردی ماکوهتلماکو
 دریا////// ارگ///ارومیه
 آذران////// تک ستاره//////
 آنا////// دریا///پیرانشهر
 خرم////// کارون///ارومیه
 رضا////// الوندمهمانپذیرماکو
 رنجی///تکاب   
 کوهستان///مهاباد   
 مجتمع جهانگردی فانوس///ارومیه