فرودگاههای نظامی ایران

فرودگاههای نظامی ایران و همچنین پایگاه‌های شکاری نیروی هوایی ارتش

مکان

تهران
تهران
یزد
احمدی
محمودآباد
بستک
آب‌پخش
گُرّه
همدان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
کرج
کاشان
نایین
امیدیه
ارس
مراوه‌تپه
تهران
وایقان

کد ایکائو

OIIE
OIII
OIYY
OINJ
OIBH
OIHS
OIFP
OIFE
OIFH
OIIM
OIFK
OIAJ
OIMX
OIID

کد یاتا

IKA
THR
AZD
BSM
IFH
KKS
OMI

نام فرودگاه فرودگاههای نظامی ایران

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه بین‌المللی مهرآباد
فرودگاه شهید صدوقی
پایگاه هوایی احمدی
پایگاه هوایی بیشه‌کلا
پایگاه هوایی بستک
پایگاه هوایی درواهی
پایگاه هوایی گره
پایگاه هوایی نوژه (سوم شکاری)
پایگاه هوایی بدر
پایگاه هوایی هسا
پایگاه هوایی شهید وطن‌پور
پایگاه هوایی ناجا
پایگاه هوایی کاشان
پایگاه هوایی نایین
پایگاه هوایی امیدیه (پنجم شکاری)
پایگاه هوایی قزل قشلاق
پایگاه هوایی شوگا
پایگاه هوایی دوشان‌تپه
پایگاه هوایی وایقان

نوع فرودگاه

بین‌المللی
بین‌المللی
بین‌المللی
 —

پایگاه‌های شکاری نیروی هوایی ارتش، فرودگاههای نظامی ایران

نام پایگاهشهر
پایگاه یکم شکاری مهرآباد (تهران) شکاری ترابری شهید لشگری مهرآبادتهران
پایگاه دوم شکاری شهید فکوریتبریز
پایگاه سوم شکاری شهید نوژههمدان
پایگاه چهارم شکاری شهید وحدتیدزفول
پایگاه پنجم شکاری شهید اردستانیامیدیه
پایگاه ششم شکاری شهید یاسینیبوشهر
پایگاه هفتم شکاری ترابری شهید دورانشیراز
پایگاه هشتم شکاری سرلشکر شهید عباس باباییاصفهان
پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمیبندرعباس
پایگاه دهم شکاری برادران شهید دل حامدکنارک(چابهار)
پایگاه یکم شکاریتهران
پایگاه دوازدهم شکاری شهید حسینی بیرجند ( خور بیرجند ) ۹۰ کیلومتر مانده تا شهربیرجند(90 کیلومتر فاصله تا بیرجند)
پایگاه سیزدهم شکاریزاهدان
پایگاه چهاردهم شکاری شهید حبیبیمشهد
پایگاه پانزدهم شکاریکرمانشاه
پایگاه شانزدهم شکاریکرمان
پایگاه هفدهم شکاریمسجد سلیمان

نویسنده

tourism94.ir

ما مجموعه ایی از افراد دانشگاهی با تحصیلات مرتبط با صنعت توریسم میباشم که برای اموزش و اطلاع رسانی گرد هم آمده ایم. باشد که بتوانیم سهم کوچکی در افزایش و بهبود آگاهی در این صنعت داشته باشیم

دسترسی های سریع