گلستان

بوتانیک
بوتانیک (گرگان)
آذین
آذین(گرگان)
پارمیس
پارمیس(علی آباد کتول)
ناهارخوران
ناهارخوران(گرگان)
زیارت
زیارت(گرگان)
بهشت هیرکان
آپارتمان بهشت هیرکان(گرگان)
بهمن کردکوی
بهمن(کردکوی)
عجم
عجم(آزادشهر)
استقلال
استقلال(مینودشت)
قصر
قصر(مینودشت)

دیگر هتلها:

نام عنوان مکان نام عنوان مکان
 جهانگردان شکیبا هتل آپارتمان گرگان کانیار هتل کردکوی
 راه و ماههتل /// هیرکان هتل آپارتمان گرگان
 سرافراز /// /// معروف هتل ///
 طهماسبی /// /// پارک /// آزادشهر