خوزستان

دیگر جاذبه ها:

 نام بنا مکان نام بنا مکان
امامزاده علی شلگهی قلعه داودختر 
بافت قدیم شوشتر گندی شاپور 
بند میزان مزار رود بند 
پل سفید اهواز مسجد جامع خرمشهر 
پل قدیم(دزفول) مسجد جامع شوشتر 
تالاب شادگان موزه آبادان 
تفریحگاه ساحلی دز   
شهر باستانی آسک   
قلعه ارجان