تنب بزرگ

این جزیره با وسعت حدود یازده کیلومترمربع در جنوب جزیره قشم واقع
شده که از جنوب به جزیره ابوموسی از شرق به عمان و از غرب به تنب
کوچک ختم می شود.
فاصله این جزیره تا قشم سی ویک تا تنب کوچک دوازده تا ابوموسی
پنجاه و تا جزیره الحمرائ در رأس الخیمه هشتادودو کیلومتر است.
این جزیره در فاصله ۲۲٫۵ کیلومتری (۱۴ مایلی) از جنوب غربی جزیره
قشم، در فاصله ۱۵۶ کیلومتری (۹۷ مایلی) از شهر بندرعباس، مرکز استان هرمزگان و در فاصله ۴۳٫۵ کیلومتری (۲۷ مایلی) از شمال شرق جزیره ابوموسی واقع شده است.


طول و عرض آن ۳/۹ در ۳/۷۵ کیلومتر و مساحت آن ۱۰/۳ کیلومتر مربع
می باشد و مرتفع ترین نقطه جزیره تنب بزرگ ۵۳ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
این جزیره میان ۳۴°۵۵ و ۲۸°۵۵ طول غربی و ۳۰°۲۶ و ۳۴°۲۶ عرض
شمالی، و در ۳۱ کیلومتری جنوب جزیره قشم واقع است و این کوتاهترین فاصله جزیره تنب با خاک اصلی ایران است.
فاصله این جزیره از بندر لنگه کمتر از ۵۰ کیلومتر و از جزیره ابوموسی
حدود ۵۳ کیلومتر است.

مختصات تنب

تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط منصف خلیج فارس (خط میانی
محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله اش با نزدیک ترین کرانه های امارات متحده عربی (جزیره حمرا/ جزیره الحمراء از امیرنشین رأس الخیمه) ۶۹ کیلومتر است.
این جزیره تقریبا گرد و قطر آن در حدود چهار کیلومتر است.
خاک جزیره شنی و خشک است. این جزیره تپه هایی دارد که بلندترین آن ها (ارتفاع: ۵۳ متر) در بخش شمالی واقع است.
بخش جنوبی هموار، و مناسب ترین لنگرگاه جزیره است.
در این بخش گیاهان صحرایی می روید که به مصرف چرای دام های
محلی می رسد.


تنب و تمب در منابع ایرانی و خارجی بکار رفته و درست تر آن تمب واژه
فارسی سره ای است که در گویش های محلی نیمروز ایران شامل لهجه
های لارستانی، بندری، تنگستانی و دشتستانی به معنای تپه و تل به کار می رود.
از آنجا که دریانوردان محلی در هنگام نزدیک شدن به این جزایر آن ها را
به شکل تپه ای در میان آب می دیدند، هر دو جزیره را تمب نامیدند.
هنوز هم مردم ساحل نشین بندرعباس و بندر لنگه جزیره بزرگ تر را در گویش محلی تمب گپ، به معنای تمب بزرگ و جزیره کوچک تر را تمبو
به معنای تمب کوچک می نامند.
املای صحیح و فارسی آن نیز تمب است و در کهن ترین نوشته اروپایی نیز این نام به صورت تمون و تمبو یادشده است.

تنب بزرگ یا تمب بزرگ؟

از آنجا که دریانوردان محلی در هنگام نزدیک شدن به این جزایر آن ها را به شکل تپه ای در میان آب می دیدند، هر دو جزیره را تمب نامیدند.
هنوز هم مردم ساحل ٔ نشین بندرعباس و بندر لنگه جزیره بزرگ تر را در گویش محلی تمب گپ، به معنای تمب بزرگ و جزیره کوچک تر را تمبو به معنای تمب کوچک می نامند.
املای صحیح و فارسی آن نیز تمب است و در کهن ترین نوشته اروپایی نیز این نام به صورت تمون و تمبو یادشده است.
در نامه نگاری های اداری دوره پایانی قاجار نیز این جزایر به نام «تامب» و تمب یادشده است. برای وجود مارهای سمی خطرناک در تنب بزرگ این جزیره تنب مار نیز خوانده شده است. کهن ترین متن تاریخی که در آن نام «تمب» آمده، کتاب «الفوائد فی اصول علم البحر و القواعد» اثر ابن ماجد، دریانورد مشهور سده های ۹–۱۰ق است.

پست بعدی

تنب کوچک

س اردیبهشت 21 , 1400
این جزیره با مساحت ۲ تا ۲/۵ کیلومتر در جنوب بندرلنگه و در غربتنب بزرگ واقع شده است.فاصله تنب کوچک تا بندرلنگه پنجاه کیلومتر تا رأس الخیمه نود و دوکیلومتر و تا تنب بزرگ حدود سیزده کیلومتر است.این جزیره ایرانی مثلثی شکل و در ۱۵ کیلومتری (۸ مایلی) غرب جزیرهتنب […]

شاید برای شما جالب باشد

نویسنده

tourism94.ir

ما مجموعه ایی از افراد دانشگاهی با تحصیلات مرتبط با صنعت توریسم میباشم که برای اموزش و اطلاع رسانی گرد هم آمده ایم. باشد که بتوانیم سهم کوچکی در افزایش و بهبود آگاهی در این صنعت داشته باشیم

دسترسی های سریع