بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی بیمه ای است که  برای پوشش هزینه های پزشکی، لغو سفر، تصادف پرواز و سایر زیان های ناشی از مسافرت در نظر گرفته شده است.

بیمه مسافرتی چه زمانی اختصاص داده میشود:
--معمولا در زمان رزرو یک سفر اختصاص داده می شود تا دقیقا مدت زمان سفر را پوشش دهد
--در زمان چند سفر که ممکن است تعداد محدودی از سفرها را در یک دوره زمانی مشخص پوشش دهد.


برخی از سیاست ها گزینه های هزینه های پزشکی پایین تر و بالاتر را ارائه می دهند؛
آنهایی که بالاتر هستند عمدتا برای کشورهایی هستند که هزینه های پزشکی بالایی دارند مانند ایالات متحده.
تفاوت پوشش‌ها در شرکت‌های بیمه مسافرتی چیست ؟

پوشش بیمه مسافرتی شرکت‌های مختلف چه تفاوت‌هایی می‌تواند با یکدیگر داشته باشد؟

بخشی از این تفاوت‌ها در سقف تعهد پوشش‌های مختلف است.
هر شرکت طرح‌های مختلفی دارد که سقف تعهد این طرح‌ها می‌تواند متفاوت باشد.
برای مثال برخی از شرکتهای بیمه دارای طرح شنگن با سقف تعهد ۶۰ هزار یورو است درصورتی‌که حداکثر سقف تعهد اغلب شرکت‌ها ۵۰ هزار یورو می‌باشد.


بخشی از این تفاوت‌ها می‌تواند در خود پوشش‌ها باشد.
بعضی شرکت‌های بیمه بعضی از پوشش‌های فوق را ندارند.
برای مثال پوشش جستجو و نجات بیمه‌گزار را بعضی از از شرکتهای بیمه دارند و اکثر بیمه‌های مسافرتی فاقد چنین پوششی هستند.


بعضی از شرکت‌های بیمه علاوه بر پرداخت هزینه خسارت پوشش‌ها، اقداماتی نیز در جهت پیگیری خسارت انجام می‌دهند. 
بیمه